Sprawozdanie końcowe z przeprowadzonych badań w ramach EPI BIO-FOOD. Informacje nt. Grup Operacyjnych EPI, ...

Read More

Wykopane karpy przekazano jesienią 2020 roku do badań w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w ...

Read More

Po przeniesieniu sadzonek do szklarni obserwowano tworzenie nowych liści i ich szybki wzrost. Ogonki ...

Read More

W celu zapewnienia wysokiej jakości sadzonekrabarbaru została przeprowadzona ocena stabilności genetycznej roślin rozmnożonych in ...

Read More

Aklimatyzacja mikrosadzonek to końcowy, bardzo ważny etap mikrorozmnażania roślin. Ze względu na specyficzne warunki ...

Read More

W celu stymulacji tworzenia korzeni, pojedyncze pędy o długości ok. 4 cm wykładano na ...

Read More