W celu stymulacji tworzenia korzeni, pojedyncze pędy o długości ok. 4 cm wykładano na pożywkę MS zawierającą auksynę (0,1-1 mg/l IBA). Pierwsze korzenie widoczne były po 1-2 tygodniach. Najlepsze wyniki (94,9% ukorzenionych pędów; 10,7 korzeni/pęd) uzyskano w obecności najwyższego stężenia auksyny.

fot.: dr Agnieszka Wojtania


Zobacz również