Witamy na stronie projektu Europejskiego Funduszu Rolnego Obszarów Wiejskich.

Nr projektu: 00009.DDD.6509.00020.2019.09

Okres realizacji projektu: 2020 - 2022

Tytuł projektu: Nowatorska technologia produkcji in vitro zdrowych, wysokiej jakości sadzonek rabarbaru (Rheum rhaponticum L.)


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Działanie 16 „Współpraca”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie technologii produkcji in vitro wysokiej jakości materiału nasadzeniowego rabarbaru o czerwonych ogonkach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M16 "Współpraca", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost rentowności plantacji, poszerzenie rynków zbytu i rozwoju eksportu.