Wykopane karpy przekazano jesienią 2020 roku do badań w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach. Rośliny mateczne poddano testom na obecność wirusów. Po dokładnym oczyszczeniu i umyciu pod bieżącą wodą karpy podzielono na fragmenty zawierające pąki pędowe. Pojedyncze pąki poddano dezynfekcji w celu uzyskania jałowych eksplantatów do inicjacji kultur in vitro.

fot.: Marcin Fujarowicz


Zobacz również