Sprawozdanie końcowe z przeprowadzonych badań w ramach EPI BIO-FOOD.

Informacje nt. Grup Operacyjnych EPI, prowadzonej przez Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.


Zobacz również