Sprawozdanie końcowe z przeprowadzonych badań w ramach EPI BIO-FOOD. Informacje nt. Grup Operacyjnych EPI, ...

Przeczytaj więcej

Wykopane karpy przekazano jesienią 2020 roku do badań w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w ...

Przeczytaj więcej

Po przeniesieniu sadzonek do szklarni obserwowano tworzenie nowych liści i ich szybki wzrost. Ogonki ...

Przeczytaj więcej

W celu zapewnienia wysokiej jakości sadzonekrabarbaru została przeprowadzona ocena stabilności genetycznej roślin rozmnożonych in ...

Przeczytaj więcej

Aklimatyzacja mikrosadzonek to końcowy, bardzo ważny etap mikrorozmnażania roślin. Ze względu na specyficzne warunki ...

Przeczytaj więcej

W celu stymulacji tworzenia korzeni, pojedyncze pędy o długości ok. 4 cm wykładano na ...

Przeczytaj więcej