W celu uzyskania dużej ilości sadzonek rabarbaru na plantacje, pojedyncze pędy przenoszono na świeżą pożywkę stymulującą ich namnażanie. Spośród testowanych regulatorów wzrostu, najwyższy współczynnik mnożenia (4,7 pędów/eksplantat w cyklu 4-tygodniowym) i wysoką jakość pędów uzyskano na pożywce MS zawierającej 3 mg/l meta-topoliny.

fot.: dr Agnieszka Wojtania


Zobacz również