Rośliny mateczne i kultury pędów poddano testom ELISA na obecność:

  1. Wirusa mozaiki tytoniu (Tobacco mosaic virus, TMV),
  2. Wirusa mozaiki gęsiówki (Arabis mosaic virus, ArMV),
  3. Wirusa mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus, CMV),
  4. Wirusa liściozwoju czereśni (Cherry leaf roll virus, CLRV),
  5. Wirusa pierścieniowej plamistości tytoniu (Tobacco ring spot virus, TRSV),
  6. Wirusa pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ring spot virus, ToRSV)
  7. Wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV),
  8. Utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki (Strawberry latent ringspot virus, SLRV)

W badanych próbach nie stwierdzono obecności żadnego z wymienionych wirusów.

fot.: dr Agnieszka Wojtania


Zobacz również