Zdezynfekowane pąki wykładano na pożywkę wg Murashige i Skooga (1962) zawierającą BAP i GA3.
Po 2 tygodniach obserwowano wzrost i rozwój pędów. Poważnym utrudnieniem na etapie inicjacji kultur są endogenne bakterie. Ich występowanie stwierdzono u 40,3% eksplantatów. Pędy zawierające bakterię usuwano.

fot.: dr Agnieszka Wojtania


Zobacz również