Wykopane karpy przekazano jesienią 2020 roku do badań w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach. Rośliny mateczne poddano testom na obecność wirusów. Karpę dzielono na fragmenty, a po dokładnym umyciu izolowano pąki wierzchołkowe i kątowe, które następnie poddano dezynfekcji.

fot.: dr Agnieszka Wojtania


Zobacz również